Flag

An official website of the United States government

فرهنگ و دموکراسی

جوامع باز

«در جوامع دموکراسی احترام به حقوق گزینه‌ ای نیست که رهبران روزانه به آن بپردازند، بلکه دلیل حکومت آنهاست.» 

«وقتی حکومتی کار خود را از دید عموم پنهان می‌کند، مشاغل و پول را در اختیار رفقای سیاسی خود قرار می‌ دهد، عدالت را به طور یکسان اجرا نمی کند، و فساد صاحب منصبان و کاسبان فاسد که با سرمایه مردم ثروت اندوزی می کنند را نادیده می گیرد، چنین دولتی از انجام وظایفش در قبال شهروندان خود ناتوان است.» 

هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه سابق  

ترویج آزادی و دموکراسی و حمایت از حقوق بشر در سرتاسر جهان محور اصلی سیاست خارجی ایالات متحده است. ارزشهای مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر  و سایر تعهدات جهانی و منطقهای با ارزشهایی که قرن‌ ها پیش ایالات متحده بر اساس آن بنا شده است، سازگاری دارند. ایالات متحده پشتیبان کسانی است که آرزو دارند در آزادی و تحت دولتی دموکراتیک زندگی کنند که از حقوق بشر مورد تایید جهانی محافظت می کند. ایالات متحده جهت پیشبرد اهداف آزادیخواهانه،  از طیف گسترده ای از ابزارها، از جمله دیپلماسی دو جانبه، تعامل چند جانبه، کمک های خارجی، گزارش و اطلاع رسانی عمومی و تحریم های اقتصادی استفاده می کند. ایالات متحده جهت حمایت از افرادی که خواستار آزادی هستند، به همکاری با شرکای دموکراتیک، سازمان های بین المللی و منطقه ای، سازمان های غیر دولتی و شهروندان حاضر در صحنه متعهد است.  

 لینک داستان هایی که بر ارزش آزادی بیان، دولت های پاسخگو، شفافیت، دسترسی به اطلاعات و اینترنت و تبادل فرهنگی تأکید دارند را در این بخش به نام جوامع باز بیابید.

 

زندگی به سبک آمریکایی

زنان

ال‌جی‌بی‌تی (LGBT)