جهت تقویت امنیت دریانوردی، وزارت دفاع نیروهای خود را در مرکز ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) مستقر می نماید

وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا  

انتشار فوری 

جهت تقویت امنیت دریانوردی، وزارت دفاع نیروهای خود را در مرکز ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) مستقر می نماید

۲۰ ژوئیه ۲۰۲۳ 

۲۹ تیر ۱۴۰۲ 

در واکنش به تلاش‌ های اخیر ایران در جهت تهدید جریان آزاد تجاری در تنگه هرمز و آبهای اطراف آن، علاوه بر نیروهایی که اعزام آنها پیش از این به تصویب رسیده، از جمله اف-۳۵ و اف۱۶ و ناوشکن مجهز به موشک هدایت شونده، یو اس اس توماس هادنر (دی دی جی-۱۱۶وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دستور استقرار بخشی از گروه آمادگی آبی-خاکی باتان/ واحد اعزامی دریایی (ARG/MEU)، متشکل از یو اس اس کارتر هال و یو اس اس باتان و پرسنل و تجهیزات مرتبط با آن را به حوزه مسئولیت ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) صادر نموده است. 

ایالات متحده آمریکا از طریق این اقدامات، تعهد خود را جهت تضمین آزادی ناوبری و جلوگیری از فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه نشان می دهد. ما به همکاری با متحدان و شرکای همفکر خود که به جریان آزاد تجاری متعهد هستند، ادامه خواهیم داد تا در مقابل تهدیدات علیه این اصل اساسی نظم بین المللی مبتنی بر قوانین، اقدامات مناسب و هماهنگ را انجام دهیم.