بیانیه معاون وزیر امور خارجه، سالیوان به مناسبت نوروز

۱۹ مارس ۲۰۱۸

در آستانه ورود بهار، نوروزی شاد را برای ایرانیان و همه کسانی که این سنت را جشن می گیرند، آرزو دارم.

امروز من برای همه جوامعی که در ایالات متحده ، و همچنین در افغانستان، آذربایجان، چین، گرجستان، هند، ایران، عراق، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، پاکستان، روسیه، سوریه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان و در سراسر دنیا، در حالی که دور هفت سین جمع می شوند، آشپزی می کنند، جشن می گیرند، می رقصند، آواز می خوانند و اوقاتشان را با خانواده و دوستان می گذرانند، بهترین آرزوها را دارم.

نوروز زمان  مرور وقایع اخیر است. در سال گذشته من از مردم ایران که با تظاهرات برای آزادی، کرامت و احترام به حقوق بشر، صدایشان را به گوش رساندند، الهام گرفتم. ایالات متحده از آنانی که درپی بازپس گرفتن حقوق اساسی آزادیهای بیان، دین و اجتماع مسالمت آمیز خود هستند، حمایت می کند.

در پایان، نوروز زمان تعمق در امیدهایمان برای آینده است. باشد که سال جدید صلح، آزادی و شکوفایی را برای همه به ارمغان بیاورد.