تحریم شبکه های دور زننده تحریم های ایران

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه

برای انتشار فوری

بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه

۹ مارس ۲۰۲۳

۱۸ اسفند ۱۴۰۱

تحریم شبکه های دور زننده تحریم های ایران

ما تحریم هایی را علیه یک شبکه «بانکداری در سایه» متشکل از ۳۹ نهاد در سراسر قلمرو های مختلف اعمال کردیم. این سیستم های مالی نا مشروع چند قلمرویی، امکان دسترسی نهادهای ایرانی تحت تحریم را به سیستم مالی بینالمللی فراهم و آنها را قادر به مبهم کردن تجارت خود با مشتریان خارجی می کنند. اقدامات امروز که وزارت خزانه داری بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ انجام داد، تعهد ما را به اجرای تحریم های خود علیه رژیم ایران واخلال در شبکه های خارجی که برای دور زدن تحریم های ایالات متحده به آنها متکی هستند، اثبات می کند.

صرافی های ایرانی شرکت های صوری را در خارج از کشور برای امکان تجارت از طرف مشتریان ایرانی خود و کمک به آنها جهت دور زدن تحریم های ایالات متحده، ایجاد می کنند. شرکت هایی که از این شبکه ها استفاده می کنند، ده ها میلیارد دلار برای رژیم ایران در زمینه های مختلف درآمد زایی کرده اند.

ایالات متحده به ایجاد اخلال در تلاش ها جهت دور زدن تحریم ها ادامه خواهد داد و ما از ابزارهایی که در اختیار داریم جهت محافظت از سیستم مالی ایالات متحده ونیز بینالمللی استفاده خواهیم کرد.

برای اطلاعات بیشتر درباره اقدام امروز، لطفاً به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری مراجعه نمایید.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1330