Flag

An official website of the United States government

تحریم مقامات سایبری ایران
Red stamp with the word "sanction" in Persian. Background text reads, "Iranian Cyber Officials" repeated in Persian. The Iranian calendar date 13 Bahman 1402.

ایالات متحده امروز رئیس فرماندهی سایبری-الکترونیکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، سازمانی که مسئول یک سری حملات سایبری به زیرساخت‌ های حیاتی در ایالات متحده و سایر کشور ها بوده است، و پنج تن از مقامات ارشد این سازمان را مورد تحریم قرار داد.

70 در یک دقیقه بخوانید
5 فوریه 2024

تحریم مقامات سایبری ایران 

بیانیه مطبوعاتی  

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه 

۲فوریه۲۰۲۴   

۱۳ بهمن ۱۴۰۲    

ایالات متحده امروز رئیس فرماندهی سایبریالکترونیکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، سازمانی که مسئول یک سری حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی در ایالات متحده و سایر کشور ها بوده است، و پنج تن از مقامات ارشد این سازمان را مورد تحریم قرار داد.  

این اقدام ایالات متحده در واکنش به فعالیت های مخرب و عملیات سایبری اخیر عوامل وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت می گیرد که در آن با هدف قرار دادن کنترلگرهای منطقی برنامه پذیر (PLCs) از اعتبارنامه های پیش فرض جهت نمایش یک پیام ضد اسرائیلی در رابط انسان و ماشین کنترلگرهای منطقی برنامه پذیر استفاده کردند. دستگاه های کنترل صنعتی از جمله کنترلگرهای منطقی برنامه پذیر مورد استفاده در آب و سایر سیستم های زیرساختی حیاتی، اهداف حساسی به شمار می روند. هر چند خوشبختانه این عملیات بخصوص  هیچ یک از خدمات حیاتی را مختل نکرد، اما دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های زیرساختی حیاتی خطر آسیب به مردم را افزایش داده و می‌تواند منجر به عواقب انسانی ویرانگر شود.  

عملیات سایبری که عمداً به عملکرد زیرساخت های حیاتی آسیب یا  آن را مختل کند، بی ثبات کننده و بالقوه تشدید کننده است. اقدام امروز پیام واضحی را ارسال می کند که ما چنین اقداماتی را تحمل نخواهیم کرد. 

اقدام خزانه داری بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ اصلاح شده انجام پذیرفت. برای اطلاعات بیشتر در مورداینتحریم، به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری مراجعه نمایید