تعیین برخی کشورها براساس قانون آزادی بین المللی ادیان سال ۱٩٩٨

دفتر سخنگو

بیانیه هتر نوئرت، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده

تعیین براساس قانون آزادی بین المللی ادیان سال ۱٩٩٨

در بسیاری از  مکانها در سراسر دنیا، مردم همچنان بخاطر اعمال حقشان در آزادی دین یا عقیده، آزار و اذیت می شوند، ناعادلانه تحت پیگرد قرار می گیرند، یا زندانی می شوند. امروز، برخی حکومت ها توانایی افراد در  پذیرفتن، تغییر، یا رد دین یا عقیده شان، عبادت براساس دین یا عقیده شان، یا آزادی شان از تهدید و اجبار به اجرای مناسک یک دین یا عقیده خاص  را نقض می کنند.

بر اساس قانون آزادی بین المللی ادیان سال ۱٩٩٨، وزیر امور خارجه سالانه حکومت هایی را که در موارد فاحش ، ادامه دار و سازمان یافته نقض آزادی ادیان نقش داشته اند یا آن موارد را تحمل کرده اند، بعنوان “کشورهای موجب نگرانی خاص” تعیین می کند. امروز، وزارت امور خارجه اعلام می کند که در ٢٢ دسامبر  ٢۰۱۷ وزیر خارجه باردیگر کشورهای برمه، چین، اریتره، ایران، کره شمالی، سودان، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را بعنوان “کشورهای مورد نگرانی خاص ” تعیین کرد. وزیر خارجه همچنین پاکستان را بخاطر نقضهای شدید آزادی ادیان در “فهرست ویژه بررسی” قرار داد.

حمایت از آزادی ادیان برای صلح، ثبات و سعادت حیاتی است. هدف این تعیین ها بهبود وضعیت احترام به آزادی ادیان در این کشورها است. ما متوجه هستیم که برخی از این کشورهای تعیین شده در تلاشند تا وضعیت آزادی ادیان را بهبود بخشند؛ ما از این ابتکارات استقبال می کنیم و منتظر ادامه گفتمان هستیم. ایالات متحده، همچنان برای پیشبرد آزادی ادیان در سراسر دنیا به همکاری  با دولت ها، سازمانهای جوامع مدنی، و رهبران دینی متعهد باقی می ماند.