برنامه قرعه کشی روادید گونه گونی: ثبت نام آنلاین

ثبت نام برای برنامه قرعه کشی روادید گونه گونی سال ٢٠٢٠ از ساعت ۱٢ ظهر (به وقت شرق آمریکا) روز چهارشنبه، ۳ اکتبر، ٢٠۱٨ آغاز شده و در ساعت ۱٢ ظهر (به وقت شرق آمریکا) روز سه شنبه، ۶ نوامبر،  ٢۰۱٨ به پایان می رسد.  نام نویسی برای شرکت در قرعه کشی رایگان است. پرونده افرادی که بیش از یک بار ثبت نام کنند لغو خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به این پیوند مراجعه فرمایید.