ابراهیم فیروزی

 

نام: ابراهیم فیروزی

شغل: نا مشخص

تاریخ بازداشت: ۷ مارس ۲۰۱۳

اتهام: تبلیغ علیه نظام، سازمان دهی فعالیتهای بشارتی، تماس با بیگانگان و شبکه های ضد انقلاب اسلامی خارج از کشور

حکم: ۵ سال حبس