جایی برای دگرباشان جنسی

 • دمیدن روح امید: جنبش حقوق همجنس‌گرایان در آمریکا

  در سال ۱۹۷۷، پس از انتخاب هاروی میلک، به عنوان عضو هیئت نظار شهر سان‌فرانسیسکو، سیاست در این شهر با یک طوفان مواجه شد. انتخاب میلک به عنوان اولین فرد آشکارا همجنس‌گرا به یک مقام عمومی در ایالات متحده، یک پیروزی آشکار علیه کلیشه‌های ضد همجنس‌گرا بود. توانایی میلک برای بسیج همجنس‌گرایان و غیرهمجنس‌گرایان به شکست یک پیشنهاد همه‌پرسی در سطح ایالت، برای محدود کردن شدید حقوق استخدامی همجنس‌گرایان منجر شد. گرچه میلک یازده ماه پس از انتخاب به قتل رسید، میراث وی در مبارزه برای حقوق همجنس‌گرایان، الهام‌بخش نسل تازه‌ای از فعالان مدنی در ایالات متحده، مبارزه برای برابری جنسیتی و بسط آزادی‌های مدنی برای همجنس‌گرایان زن و مرد شد.

 • بیانیه پرزیدنت به مناسبت روز جهانی علیه هموفوبیا و ترنس فوبیا

  آمریکاییان و مردم سراسر دنیا در روز ۱۷ مه روز جهانی علیه هوموفوبیا و ترنس فوبیا را با تاکید دوباره بر شأن و ارزش ذاتی همه افراد، بی توجه به کسی که به او عشق می ورزند یا هویت جنسیشان، برگزار می کنند.

 • گزیده ای از برگه اطلاعات: تلاشهای دولت ایالات متحده برای پرداختن به خشونتهای مبتنی بر تعصب علیه جامع

  ایالات هر روز تلاش می کند تا احترام برای حقوق بشر افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسگرا(LGBT) را، هم اینجا در آمریکا و هم در سراسر دنیا، گسترش دهد. ما این تلاشها را با علم به اینکه در نقاط زیادی از دنیا افراد به خاطر گرایش جنسی یا هویت جنسیشان مورد تهدید، شکنجه و یا حتی قتل قرار می گیرند، انجام می دهیم. با توجه به این امر، کاخ سفید در ۱۲ ژوئن میزبان گفتگویی بود در مورد “مبارزه با خشونتهای مبتنی بر تعصب علیه افراد دگرباش جنسی در سراسر دنیا”.

 • بخشهایی از سخنان جان کری، وزیر امور خارجه، در معرفی رندی بری به عنوان اولین نماینده ویژه در امور حقو

  می خواهم تاکید کنم که اکرچه نبرد را هنوز نبرده ایم، اکنون زمان ناامید شدن نیست. اکنون زمان آن است که همه ما فعال بمانیم و به پیش برانیم و باور کنیم که تغییری که ما توانسته ایم حس کنیم، تغییری است که همه مردم در نهایت و زمانی که ما موانع را در هم بشکنیم و حقیقتا مردم را تعلیم و آموزش دهیم که چیزی برای ترس وجود ندارد، تجربه خواهند کرد.

 • فرستاده ویژه در امور حقوق بشر دگرباشان جنسی

  برای من بسیار مایه افتخار است که انتصاب رندی بری را به عنوان اولین فرستاده ویژه در امور حقوق بشر دگرباشان جنسی اعلام کنم.