عماد بهاور

عماد بهاور

نام: عماد بهاور

شغل: دانشجو و فعال سیاسی

تاریخ محکومیت: ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱

اتهام: تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری

حکم: ۷ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی، رسانه ای و اینترنتی

او در آذرماه ۱۳۹۳ آزاد شد.

عماد بهاور جزء  دوازده زندانی عقیدتی بند ۳۵۰ زندان اوین بود که بنا بر گزارشها در ۱۷ آوریل ۲۰۱۴ و پس از آنکه مسوولان به طور خشونت آمیزی به این بند حمله کردند، مصدوم شد و یا در زندان انفرادی قرار گرفت.