روز جهانی برای خاتمه دادن به مصونیت جرایم علیه روزنامه نگاران

بیانیه مطبوعاتی

هتر نوئارت،

سخنگوی وزارت امور خارجه

واشنگتن دی سی

۲ نوامبر ۲۰۱۸

به مناسبت روز جهانی برای خاتمه دادن به مصونیت جرایم علیه روزنامه نگاران

امروز ما روز جهانی برای خاتمه دادن به مصونیت جرایم علیه روزنامه نگاران را گرامی می داریم. ما تعهد عمیقمان را به ترویج رسانه های آزاد و مستقل و اشاعه مسوول نگاه داشتن آنان که علیه روزنامه نگاران مرتکب خشونت یا دیگر جرایم می شوند، تجدید می کنیم.
امسال، که ما به تلاش برای همه حقایق در مورد قتل جمال قاشقجی ادامه می دهیم، گرامیداشت این روز به طور خاص اهمیت دارد. ما اقدامات اولیه را علیه افرادی که باور می رود مسوول باشند، اتخاذ کرده ایم، و همانطور که وزیر خارجه پمپئو هفته پیش گفت، به بررسی اقدامات بیشتر علیه هر فردی که مسوول قلمداد شود، ادامه می دهیم.
در دیگر نقاط، در سومالی، سوریه، سودان جنوبی و عراق شاغلین در رسانه ها به خاطر گزارش دادن در مورد درگیریها، کشته شده اند، با عواقبی ناچیز برای مرتکبین.
روزنامه نگاران در ایران، ترکیه، کوبا و چین به خاطر گزارشهایشان از حبسهای خودسرانه رنج می برند.
در روسیه، نیکاراگوئه و افغانستان و در بسیاری از دیگر کشورها در سراسر دنیا در حالی که جرایم علیه روزنامه نگاران رو به رشد است، پیشرفت بسیار کمی در زمینه مسوول نگاه داشتن مرتکبین حاصل شده است.
همانطور که با این مثالها روشن شد، مصونیت برای جرایم علیه روزنامه نگاران همچنان پابرجا و یک امر جدی باقی مانده است. شاغلین در رسانه ها به شدت در مقابل خاموش شدن آسیب پذیر هستند و از سوی حکومتهایی که چشم خود را به روی موارد نقض می بندند حمایت نمی شوند. ما از جامعه جهانی می خواهیم تا برای پیشگیری از این جرایم، و زمانی که رخ می دهند، برای آوردن آنها که مسوول هستند به پیشگاه عدالت، تلاش کنند.