روز جهانی پایان دادن به مصونیت جرایم علیه روزنامه نگاران

دفتر سخنگو

بیانیه سخنگو، هتر نوئرت

۲ نوامبر ۲۰۱۷

روز جهانی پایان دادن به مصونیت جرایم علیه روزنامه نگاران

روزنامه نگاران در سراسر دنیا معمولا با پذیرش خطرات شخصی زیادی کار می کنند تا موضوعاتی را گزارش کنند که زندگی افراد را در همه جوامع تحت تاثیر می گذارند. آنها بر سوءاستفاده و فساد نور می تابند، تهدیدات ناشی از سازمانهای تبهکار فرامرزی را برملا می کنند و با ضد-اطلاعات و تبلیغاتی که داستانهای نادرست را اشاعه می دهند، مقابله می کنند. این گزارشها نقشی موثر در عملکرد سالم دموکراسی ما و همچنین پی ریزی ارزشهای دموکراتیک در سراسر دنیا ایفا می کنند.

روزنامه نگاران معمولا به خاطر حرفه شان مورد تهدید آنهایی قرار می گیرند که می خواهند آنها را ساکت کنند. در نقاط زیادی از دنیا جرایم علیه روزنامه نگاران بدون مجازات باقی می مانند.

در سوریه هم روزنامه نگاران محلی و هم خارجی، در حالی که از درگیری گزاش می داده اند، مرتبا مورد حمله قرار گرفته اند و یا کشته شده اند. در ونزوئلا دولت به طور خودسرانه، به عنوان مجازات، رسانه ها را به خاطر گزارش حقایق و یا به خاطر حفظ سرمقاله های منتقد رژیم تعطیل می کند. نیروهای امنیتی و ” Colectivos” مسلح که در اوایل امسال روزنامه نگاران را آزار دادند و به آنها به طور فیزیکی حمله کردند، هنوز مجازات نشده اند.

در عراق کارکنان رسانه ها موارد ارعاب، تهدید به مرگ و آزار را گزارش می دهند. در سودان دولت با مصونیت روزنامه نگاران را دستگیر، آزار و مرعوب می کند. در اوگاندا مقامات دولتی سرکوب آزادی بیان را تشدید کرده اند، از جمله از راه ارعاب روزنامه نگاران. در نیجریه و سودان جنوبی اثری از مسوول نگاه داشتن پلیس و دیگر مقاماتی که روزنامه نگاران را آزار داده اند، وجود ندارد. برای سومین سال متوالی، سومالی بدترین سابقه را در دنیا برای موارد حل نشده قتل روزنامه نگاران دارد.

در روسیه عدم پیشرفت به سوی مسوول نگاه داشتن برای قتل روزنامه نگاران مطرح همچنان ادامه دارد.

در ترکیه مرتکبین حمله علیه روزنامه نگاران یا رسانه های مستقل معمولا مجازات حداقلی دریافت می کند. این مصونیت با استفاده از سیستم قضایی برای هدف قرار دادن رسانه های مستقل، تشدید شده است.

در آذربایجان از هر ده مورد حمله فیزیکی علیه روزنامه نگاران، نه مورد حل نشده باقی می ماند.

ما به همراه دیگران در جامعه جهانی به کار برای حذف مصونیت جرایم علیه کارکنان بخش رسانه ادامه می دهیم. ایالات متحده در روز جهانی پایان دادن به مصونیت جرایم علیه روزنامه نگاران، تعهدش را به اشاعه مطبوعاتی آزاد، حرفه ای و مستقل در خارج و ترویج مسول نگاه داشتن آنان که با تهدید، ارعاب و خشونت، آزادی مطبوعات را تهدید می کنند، تجدید می کند.