اسماعیل گرامی مقدم

اسماعیل گرامی مقدم

نام: اسماعیل گرامی مقدم

شغل: نماینده سابق مجلس، سخنگوی حزب اعتماد ملی، جانباز جنگ ایران-عراق

تاریخ بازداشت : ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۵

اتهام: شرکت در اعتراضات سال ۱۳۸۸

حکم: ۵ سال حبس