گزیده هایی از اعلامیه گروه ۷ بروکسل

ما بار دیگر، بر تعهدمان قویمان نسبت به حل و فصل دیپلماتیک مساله هسته ای ایران تاکید می کنیم و از تلاشهای گروه ۳+۳ به رهبری نماینده عالی، اشتون، و ایران برای مذاکره به منظور دستیابی به یک راه حل جامع که نسبت به ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه اتمی ایران اطمینان حاصل می کند، استقبال می کنیم. ما بر اهمیت ادامه اجرای موثر برنامه اقدام مشترک توسط ایران و گروه ۳+۳ تاکید می کنیم. ما از ایران می خواهیم برای تایید فعالیتهای هسته ای اش و حل و فصل کلیه مسائل عمده از جمله مسائل حساس مربوط به ابعاد احتمالی نظامی، با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. ما قویا اصرار داریم که ایران به تعهدات حقوق بشری اش کاملا احترام بگذارد. ما از ایران می خواهیم تا نقش سازنده ای در حمایت از امنیت منطقه خصوصا در سوریه ایفا کند و از کلیه اقدامات تروریستی و گروههای تروریستی دوری کند.