بیانیه وزیر خارجه تیلرسون درباره فرمان اجرایی شماره ١۳۷٨۰

بیانیه مطبوعاتی

رکس دابلیو. تیلرسون

وزیر امور خارجه

واشنگتن دی سی

٢۵ اکتبر ٢۰١۷

فرمان اجرایی پرزینت ترامپ به شماره ١۳۷٨۰ برای محافظت از کشور در برابر ورود تروریست خارجی به ایالات متحده، با هدف محافظت از آمریکایی ها با پرداختن به ضعف های موجود در برنامه صدور  ویزا و سیستم ما برای گزینش و ارزیابی پناهندگان صادر شده. ما مشغول برداشتن گامهای جدیدی برای از بین بردن  نقاط آسیب پذیری در روند گزینش و ارزیابی پناهندگان هستیم؛ آن نقاطی که، آنانی که می خواهند ضرر به میهن ما بزنند، می توانند از آن نقاط برای مقاصد مخربشان استفاده کنند.

دولت ترامپ همچنان به یک سیاست جامع و مشفقانه برای پناهندگان متعهد است و این اقدامات تضمین کننده اینست که ایالات متحده همچنان می تواند بدون  به خطر انداختن ایمنی و امنیت مردم آمریکا، به برخی از آسیب پذیر ترین مردم دنیا کمک کند.