Flag

An official website of the United States government

یک پنسیلوانیایی معروف مترادف با میهن پرستی و علم
2 در یک دقیقه بخوانید
1 ژانویه 2015

مجسمهدهمین پسر یک شمع ساز به یکی از خیره کننده ترین مردان قرن هیجدهم تبدیل شد که علم و نوآوری، آموزش و پرورش و تفکرات سیاسی و روزنامه نگاری را هم زمان با ایفای نقش سرنوشت ساز در مبارزه برای استقلال ایالات متحده از بریتانیای کبیر تحت تأثیر قرار داد.

بنجامین فرانکلین تنها آمریکایی بود که شخصاً در ایجاد چهار سند از مهم ترین سندهای مربوط به تشکیل ایالات متحده دست داشت؛ بیانیه استقلال در سال ۱۷۷۶؛ پیمان اتحاد ۱۷۷۸ با فرانسه، پیمان ۱۷۸۳ پاریس که به دشمنی با بریتانیا خاتمه داد، و قانون اساسی ایالات متحده مصوب ۱۷۸۹.

وی همچنین به عنوان یک دانشمند کسب شهرت و آوازه کرد. وی به عنوان عضو انجمن سلطنتی لندن مدال کاپلی این انجمن (معادل یک جایزه نوبل در قرن هیجدهم) را دریافت کرد و در آکادمی علوم سلطنتی فرانسه در پاریس که تنها به هشت غیر فرانسوی در هر زمان اجازه عضویت می داد، انتخاب شد.

منبع: IIP Digital