چگونه می توانم ضمن اطمینان از پیروی از تحریم های آمریکا، به زلزله زدگان در ایران کمک کنم؟

با توجه به زلزله اخیری که در ایران اتفاق افتاده، چگونه می توانم ضمن اطمینان از پیروی از تحریم های آمریکا، به مردم ایران کمک کنم؟

با توجه به زلزله غم انگیزی که در ایران اتفاق افتاده است، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) مابل است،  به برخی از راههایی که آمریکایی ها می توانند کمکهای انساندوستانه خود را به مردم ایران ارسال دارند، اشاره کند، که مطابق با تحریم های مرتبط با ایران باشند، که توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده اجرا می شوند.

جواز کلی E، صادره توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده در سال ۲۰۱۳، مطابق بخش 560  از بند 31 C.F.R. از مقررات تحریم ها و تبادلات با ایران ITSR، به سازمانهای غیردولتی اجازه می دهد تا خدماتی را در حمایت از فعالیتهای مرتبط با پروژه های انساندوستانه که به نیازهای اولیه انسانی در ایران می رسند، از جمله فراهم کردن خدمات مرتبط با بلایای طبیعی، ارائه خدمات اهدایی در زمینه بهداشت و سلامتی، و توزیع اقلام اهدایی ( ازقبیل خوراک، پوشاک، و دارو) به منظور کاهش رنج انسانی در ایران، به این کشور ارسال کنند. بعلاوه، جواز کلی E انتقال پول تا حداکثر مبلغ ۵۰۰ هزار دلار در سال را در حمایت از این فعالیتها، با برخی شرایط خاص، اجازه می دهد.

افراد آمریکایی می توانند در خارج از ایران،  مطابق با جواز کلی ایی، در حمایت از خدمات امدادی ای که توسط سازمانهای غیر دولتی ارائه می شوند، اقدام به جمع آوری کمکهای مالی کنند، و می توانند در حمایت از فعالیتهای مجاز، کمکهای مالی خود را به سازمانهای غیر دولتی اهدا نمایند. هرچند که، جواز کلی ایی اجازه نمی دهد آمریکاییان یا افراد ساکن آمریکا برای ترتیب دادن خدمات امدادرسانی برای فجایع در ایران مانند آتش سوزی، نجات و یا خدمات بهداشتی، مستقیما کمکهای مالی خود را به ایران یا سازمانهای غیردولتی در ایران ارسال کنند. افراد آمریکایی که قصد دارند این کار را انجام دهند باید انجام چنین فعالیتهایی از طریق یک سازمان غیردولتی انجام دهند.

همچنین اهدای خوراک، پوشاک، و دارو، زمانی که به قصد استفاده در کاهش رنج انسانی صورت بگیرند، از تحریم های بازرگانی بین ایالات متحده و ایران معاف هستند، به شرط آنکه این کمک ها به دولت ایران یا هر فرد یا نهاد ایرانی نامبرده درفهرست اشخاص تحریم شده و بلوکه شده ( SDN List) ارسال نشوند.

نهایتا، دفتر کنترل دارایی های خارجی به موسسات مالی آمریکایی اجازه می دهد تا ارسال وجوه نقدی شخصی و غیرتجاری به ایران را پردازش کنند، [وجوهی] که می توانند شامل ارسال شخصی مبالغی از ایالات متحده به ایران برای کمک به یک دوست یا یک عضو خانواده باشند، به شرطی که ارسال پول مطابق با شرایط بند 560.516 و 560.550 از مقررات تحریم ها و تبادلات با ایران ITSR باشد.