فرحناز میثاقیان

نام: فرحناز میثاقیان

تاریخ دستگیری: ۶ آوریل ۲۰۱۵

اتهام: تدین به دین بهاییت

حکم: یک سال حبس قطعی و یک سال حبس تعزیری

وی در اسفند ماه ۱۳۹۴ از زندان آزاد شد.