فرناز فصیحی

فرناز فصیحی در سال ۱۹۷۱ متولد شده است و روزنامه نگار ایرانی-آمریکایی و برنده جوایز متعددی است. او از نویسندگان ارشد بخش خاور میانه روزنامه وال استریت ژورنال است.

فرناز فصیحی در آمریکا و از پدر و مادری ایرانی متولد شده است و در تهران و شهر پورتلند ایالت اورگان بزرگ شده است. او فوق لیسانس روزنامه گاری خود را از دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه کلمبیا کسب کرده است.

فصیحی همچنین نویسنده کتاب “انتظار برای یک روز معمولی” است که مجموعه خاطراتی است از ۴ سال زندگی و فعالیت او در پوشش دادن جنگ عراق. فصیحی شش جایزه ملی روزنامه نگاری را به خاطر پوشش دادن به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ ایران از آن خود کرد.

فرناز اکنون جانشین مسوول دفترخاور میانه روزنامه وال استریت ژورنال بوده و در بیروت مستقر است و موضوعات مربوط به ایران و خاور میانه را پوشش می دهد. او از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ به عنوان مسوول دفتر بغداد ژورنال فعالیت کرد. وی در دهه گذشته چهار جنگ و قیامهای متعددی را پوشش داده است. فرناز در سال ۲۰۰۹ مدت دو ماه را در ایران و برای پوشش دادن به انتخابات ریاست جمهوری و نا آرامیهای پس از آن سپری کرد.

فرناز فصیحی پیش از پیوستن به روزنامه وال استریت ژورنال خبرنگار تحقیقی و خبرنگار واحد برون مرزی روزنامه Star-Ledger  شهر نیوآرک ایالت نیو جرسی بود. او همچنین خبرنگار محلی روزنامه پراویدنس ژورنال ایالت رودآیلند نیز بوده است. فرناز پیش از این هم در شهر نیویورک و هم در ایران به عنوان نویسنده پیوسته برای روزنامه نیویورک تایمز نوشته است.