فاطمه اختصاری

 

نام: فاطمه اختصاری

شغل: شاعر

تاریخ بازداشت: ۸ دسامبر ۲۰۱۳

اتهام: توهین به مقدسات

حکم: ۱۱ سال و نیم حبس و ۹۹ضربه شلاق