بیانیه مایکل پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا درباره ایران و گروه ویژه اقدام مالی (فتف)

ایالات متحده از ایران می خواهد که به تعهدات خود به گروه ویژه اقدام مالی (فتف) پایبند باشد و از مقررات این سازمان که حافظ سیستم مالی بین المللی در مقابل فعالیت های مالی غیر قانونی و حمایت از تروریسم و پولشویی است، پیروی کند. تقریبا تمامی کشورهای دنیا چنین استانداردهایی را پذیرفته اند.

از زمانی که برنامه اجرایی فتف در سال ۲۰۱۸ منقضی شد، ایران تعهدات خود را، از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو(کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان ‌یافته فراملی) اجرا نکرده است. اکنون زمان آن فرا رسیده که ایران برنامه اجرایی را که در سال ۲۰۱۶ با آن موافقت کرد تکمیل کند، وگرنه با اجرای دوباره اقدامات متقابل رو به رو می شود.