کمک های بشر دوستانه ایالات متحده به جهان

دولت ایالات متحده  منابع بی سابقه ای را برای مقابله با شیوع کووید-۱۹ در داخل و خارج از کشور تجهیز کرده است. ایالات متحده نزدیک به ۲۷۴ میلیون دلار را برای بودجه اضطراری سلامت و کمک های بشردوستانه فراهم کرده است. در کنار بخش خصوصی ایالات متحده، مردم آمریکا در مقابله با این شیوع همچنان نقش اصلی را ایفا می کنند.

این ۲۷۴ میلیون دلار که برای ۶۴ کشوری که در معرض خطر بیشتر در دنیا هستند در نظرگرفته شده، منابعی را برای مقابله با این شیوع فراهم و کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را قادر به کمک به آسیب پذیرترین جمعیت جهان خواهد ساخت.  

از سال ۲۰۰۹، مالیات پردازان آمریکایی سخاوتمندانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار کمک بهداشتی و نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار کمک بشردوستانه را در سطح جهان تامین مالی نموده اند. کشور ما همچنین تنها بزرگترین اهدا کننده کمک های بهداشتی و بشردوستانه برای توسعه دراز مدت وتلاش برای ایجاد ظرفیت با شرکا و مقابله با شرایط اضطراری در طول بحران های مکرر بوده است.  

علاوه بر سرمایه گذاری های این ماه، پرزیدنت ترامپ قانون اعتبارات تکمیلی برای آمادگی و مقابله با  ویروس کرونا را امضا کرد که شامل ۱.۳ میلیارد دلار درجهت کمک های  خارجی بیشتر آمریکا برای کمک به کشورهای سراسر جهان برای مقابله با این شیوع می شود. ما از کمک های مداوم و بلاعوض اهداکنندگان دیگر برای تسریع اقدامات مقابله ای جهانی  که در حال اجرا هستند استقبال می کنیم. 

رهبری ما در مقابله با کووید-۱۹ مثال دیگریست از اینکه چگونه آمریکا ازجمله دولت، مشاغل و سازمان ها و مردم ما همچنان به عنوان بزرگترین بشر دوستان جهان شناخته می شوند. میان منابع موجود، منابع مالی تکمیلی، بخش خصوصی و روحیه سخاوتمندانه  مردم آمریکا، ایالات متحده پیشرو اقدامات برای مبارزه با این ویروس بیماریزای خطرناک و تهدید آن بر سلامت و امنیت جهانی بوده است و خواهد بود.