اطلاعیه مهم درمورد فرمان اجرایی در خصوص پردازش ویزاها – بروز رسانی شده: ١۶ آبان ١٣٩۵

اطلاعیه در خصوص لغو برخی از مقررات مندرج در دستور اجرایی ریاست جمهوری

وزارت دادگستری ما را از حکم دادگاه ایالت واشنگتن که دولت ایالات متحده را از اجرای برخی از مقررات دستور اجرایی ریاست جمهوری ۱۳۷۶۹ منع می دارد، از جمله مقررات مربوط به ویزا و سفر مطلع کرده است.
لغو موقتی ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷۷، که کلیه ویزاهای اتباع هفت کشور را بر طبق دستور اجرایی ۱۳۷۶۹، «حفاظت از کشور در برابر حملات تروریستی توسط اتباع خارجی» را باطل می کرد، اکنون برداشته شده است، و آن ویزاها برای دارندگان آنها که در غیر این صورت ویزایشان معتبر می بود، اکنون معتبر می باشند. افرادی که ویزای معتبر دارند می توانند به ایالات متحده سفر کنند و نیازی به تقاضای ویزای جدید ندارند.
برخی ویزاهای افراد با استفاده از مهر باطل شده اند. در غیاب تصمیم اداره گمرک و کنترل مرزی برای اعطای اجازه خاص یا معافیت لزوم ویزا در محل ورود (به ایالات متحده) آن افراد باید در یک کنسولگری یا سفارت ایالات متحده برای تقاضای ویزای جدید اقدام کنند. افراد می توانند برای اطلاعات بروز رسانی شده به نزدیکترین سفارت یا کنسولگری ایالات متحده مراجعه کنند.

ما با وزارت دادگستری و اداره گمرک و وزارت امنیت میهن در ارتباط نزدیک هستیم و اطلاعات بیشتر را به محض فراهم شدن، در اختیار عموم قرار خواهیم داد.

در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷، پرزیدنت ترامپ دستور اجرایی ۱۳۷۶۹ را در خصوص حفاظت از کشور دربرابر حملات تروریستی توسط اتباع خارجی امضا کرد که به ما دستور میدهد با در نظر داشتن اینکه حفظ امنیت ملی بالاترین اولویت ما در زمان صدور ویزاست، فرایند های کنونی بررسی ]تقاضاها[ را بازنگری کنیم.
روند بررسی و گزینش امنیت ملی دولت ایالات متحده برای بازدیدکنندگان از این کشور همواره در حال بازنگری و تصحیح است تا امنیت را ارتقا بخشیده و اشخاصی را که ممکن است تهدیدی برای ایالات متحده باشند، شناسایی کند. ما از هر فرصتی برای ادامه بازنگری و ارتقاء سیستم ها و فرایندهایمان استقبال می کنیم. در اجرای این دستور اجرایی، وزارت امور خارجه موقتا تعیین وقتهای مصاحبه و فرایند پردازش تقاضانامه های ویزاهای مهاجرتی و غیرمهاجرتی را برای اتباع سوریه، عراق، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن را بجز برخی استثنائات متوقف کرده بود. روند پردازش آن تقاضانامه ها اکنون دوباره از سر گرفته شده و وقتهای مصاحبه تعیین می شوند.