فریال گواشیری

فریال گواشیری منشی شخصی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاست. فریال که در سال ۲۰۰۵ لیسانس خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه کالیفرنیا/ارواین گرفته است، در سال ۲۰۰۷ با پیوستن به کارزار انتخاباتی پرزیدنت اوباما وارد دنیای سیاست شد و در مقر ستاد انتخاباتی اوباما در شهر شیکاگو در قسمت برنامه ریزی فعالیت کرد. پس از انتخابات، او نخست در شورای امنیت ملی کاخ سفید به عنوان مشاور ارشد بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی مشغول به کار شد و سپس مشاور ارشد رئیس دفتر کاخ سفید و مدیر بازدیدها در شورای امنیت ملی شد. او همچنین دست اندرکار برنامه ریزی سفرهای خارجی رئیس جمهور و بازدیدهای سران کشورهای خارجی از کاخ سفید بود. وی پس از پنج سال کار در شورای امنیت ملی، در سال  ۲۰١۴ بعنوان دستیار شخصی ریاست جمهوری در کاخ سفید مشغول به خدمت شد. شایان ذکر است که فریال به زبان فارسی تسلط کامل دارد.