بیانیه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات

بیانیه مطبوعاتی

رکس تیلرسون

وزیر امور خارجه

واشنگتن دی سی

۳ مه ۲۰۱۷

امروز، در روز جهانی آزادی مطبوعات، ما بر تعهدمان نسبت به ترویج اصول آزادی مطبوعات در سراسر دنیا تاکیدی دوباره می کنیم. ما آن مردان و زنانی را گرامی می داریم که به شکلی خستگی ناپذیر، اغلب با تحمل خطرات شخصی، کار می کنند تا داستانهایی را برای ما بگویند که در غیراینصورت انها را نمی شنیدیم. آنها نگهبانان آرمانها و ارزشهای دموکراتیک هستند.

ایالات متحده سابقه پرقدرتی در ترویج و حفاظت از آزادی مطبوعات دارد. وزارت امور خارجه ایالات متحده برنامه های توسعه ای و تبادلی برای افراد مشغول به کار در امور رسانه ای ارائه می دهد، از جریان آزاد اطلاعات و اندیشه ها در اینترنت حمایت می کند، و ابزار و منابع لازم برای امن نگاه داشتن روزنامه نگاران را فراهم می آورد.

پوشش اخلاقی و شفاف اخبار توسط رسانه ها برای جوامع آزاد و باز حیاتی است. این امر مسئولیت پذیری را ارتقاء می بخشد و آغازگر گفتگوهای عمومی می شود. جوامعی که بر اساس حکومتداری خوب، جوامع مدنی قدرتمند، و رسانه های باز و آزاد ساخته شده باشند، شکوفاتر، با ثبات تر و امن تر هستند.