مایکل پامپئو: مردم ایران شایسته انتخابات آزاد و عادلانه هستند.

امروز، ایالات متحده پنج عضو شورای نگهبان و کمیته نظارت بر انتخابات آن را که مانع رسیدن ایرانیان به حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه شده اند، مشمول تحریم کرده است. یکی از این اعضا، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان است که در گذشته کشتن مخالفان سیاسی را ستوده و از مقام های ایرانی خواسته حتی تعداد بیشتری از آنها را اعدام کنند

.
روحانیونی چون جنتی طی ۴۱ سال گذشته، مردم ایران را از انتخاب واقعی پای صندوق های رأی محروم کرده اند. مقام هایی که امروز مشمول تحریم آمریکا شده اند یا از سوی رهبر غیرمنتخب ایران به مقام خود منصوب شده اند، یا با رهبر ایران مرتبطند. آنها بر فرایند انتخاباتی نظارت می کنند که صدای مردم ایران را خاموش، و مشارکت سیاسی آنها را محدود می کند. پیش از انتخابات مجلس ایران که روز دوم اسفند برگزار می شود، شورای نگهبان بیش از هفت هزار نامزد نمایندگی را رد صلاحیت کرد. بسیاری از آنها ایرانیانی بودند که سیاست های رهبری را زیر سؤال بردند. این یک فرایند ساختگی است. این انتخابات، نه آزاد است و نه عادلانه.

مردم ایران با بی رحمی این رژیم در داخل کشور، و ماجراجویی های خشونت بارش در خارج از آن، مخالفند. آنها سزاوار آنند که بدون به حاشیه رانده شدن یا قتل عام شدن، فرصت ابراز عقیده داشته باشند. صدای مردم ایران باید شنیده شود. ایالات متحده همچنان در کنار مردم سربلند ایران ایستاده است و خواست آنها را برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تکرار می کند.

مایکل پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا