حبیب الله بیطرف

نام: حبیب الله بیطرف

شغل: دانشجو مهندسی‌

تاریخ بازداشت: ۲۲ اکتبر ۲۰۰۷

اتهام: “فساد فی‌ الأرض”

حکم: اعدام، حکم وی بعدا به حبس ابد تقلیل یافت.