هادی حیدری

 

نام: هادی حیدری

شغل: کاریکاتوریست

تاریخ بازداشت: ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵

اتهام: تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار کاریکاتور

حکم: یک سال زندان

وضعیت کنونی: آزاد شد