هاله اسفندیاری

او که در سال ١۳١۸ در ایران متولد شده است، یک پژوهشگر و شخصیت دانشگاهی ایرانی-آمریکایی و مدیر برنامه خاورمیانه موسسه غیر دولتی و بین المللی “وودرو ویلسون” در واشنگتن دی سی است. خانم اسفندیاری درجه دکترای خود را از دانشگاه وین، اتریش، دریافت کرده است و حوزه های تخصصی وی مسائل زنان خاور میانه، جریانهای فکری و سیاسی معاصر ایران و تحولات دموکراتیک در خاور میانه است. او در سال ۲۰۰۷ در زندان اوین ایران و برای بیش از صد و ده روز  زندانی (حبس انفرادی) شد.