بیانیه سفیر هیلی درباره گزارشها در مورد حمله شیمیایی دیگری در سوریه

نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد

دفتر مطبوعات ، دیپلماسی عمومی

۲۳ ژانویه ۲۰۱۸

گزارشها در مورد استفاده رژیم سوریه از گاز کلر علیه شهروندان بی گناه در شرق “غوطه” بار دیگر نمایانگر بی اهمیتی عیان [رژیم] به قانون بین المللی و بی تفاوتی بی رحمانه آن در قبال زندگی مردمش است. روسیه در ماه نوامبر تمدید راهکار مشترک تحقیقاتی (JIM)، یک گروه فنی مستقل و بیطرف که به اتفاق آرا توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد راه اندازی شده بود تا در مورد عاملین حملات با سلاحهای شیمیایی در سوریه تحقیق کند و مسوولین آنها را شناسایی کند، را وتو کرد.
سفیر هیلی گفت: «وقتی که روسیه JIM را از بین برد، پیامی خطرناک به دنیا مخابره کرد – پیامی که گفت نه تنها استفاده از سلاح شیمیایی قابل قبول است، بلکه آنان که از سلاح شیمیایی استفاده کنند نباید شناسایی شده و مسوول نگاه داشته شوند. اگر این گزارشها درست باشند، این حمله در سوریه باید روی وجدانهایشان سنگینی کند. ایالات متحده هرگز به مبارزه برای کودکان، زنان و مردان بیگناه سوری که قربانی دولتشان و دولتهایی که به کمک به رژیم سوریه ادامه می دهند، شده اند، پایان نخواهد داد.»
ایالات متحده به استفاده از همه مسیرهای موجود، از جمله از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW)، کمیسیون تحقیق درمورد سوریه (COI)، راهکار مشترک تحقیقاتی (JIM)، و همکاری بین المللی علیه مصونیت به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی، ادامه خواهد داد.