سخنان سفیر هیلی در شورای امنیت سازمان ملل درباره تخلفات ایران از تعهدات بین المللی اش

سفیر نیکی هیلی، نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل متحد، سخنانی را درباره گزارش دبیر کل درخصوص قطعنامه ٢٢۳۱ شورای امنیت، در شورای امنیت ایراد کرد. سفیر هیلی از اعضای سازمان ملل خواست تا مطابقت کامل ایران با قطعنامه ٢٢۳۱ را مطالبه کنند و از جامعه بین المللی خواست تا به تخلفات گذشته و آینده پاسخ دهند.

گزیده هایی از سخنان سفیر هیلی: ” این چهارمین گزارش دبیر کل درباره عدم تطابق کامل رژیم ایران با قطعنامه ٢٢۳۱ است. و قاطعانه ترین گزارش تا به امروز است. این گزارش نشان می دهد که ایران بطور غیرقانونی درحال انتقال تسلیحات است.
من می دانم که بسیاری از کشورهای عضو تلاش بسیاری برای تحقق توافق هسته ای با ایران کردند. اما آن موضوع نباید به ما این اجازه را بدهد که مسائل بسیار جدی غیر هسته ای مانند فروش اسلحه، آزمایش موشک بالستیک، و حمایت از تروریسم را نادیده بگیریم. این گزارش پیش از حملات اخیر تهیه شده، ولی به شواهد منشاء ایرانی موشکهای شلیک شده از یمن به عربستان سعودی، در این سال اشاره می کند. این گزارش ذکر می کند که تسلیحات توقیف شده توسط ایالات متحده از یک کشتی در خلیج عمان، عینا مانند همان سلاح هایی بودند که توسط فرانسه توقیف شدند، که سازمان ملل نتیجه گیری کرده بود منشا ایرانی داشتند.
این گزارش یک کیبورد انگلیسی-فارسی را شرح می دهد که بخشی از سیستم هدایت کننده یک شناور سطحی بدون سرنشین بود که علیه ائتلاف عربستان سعودی در یمن بکار برده شد. این تنها یکی از قطعات متعدد شواهدی است که به تولید کننده ایرانی سیستم های انفجاری و هدایت این سلاح اشاره می کند. شواهد بیشتری وجود دارد.
…..
بر اساس تخلفات [مندرج] در گزارش دبیر کل، گزینه هایی وجود دارند که ما می توانیم برای اعمال فشار بر ایران جهت تغییر رفتارش، از آنها استفاده کنیم. شورای امنیت می تواند تمهیدات قطعنامه ٢٢۳۱ را تقویت کند. ما می توانیم در پاسخ به تخلفات مسلم ایران از تحریم فروش سلاح به یمن، تحریم هایی را علیه ایران در نظر بگیریم. ما می توانیم سپاه پاسداران را بخاطر تخلفات متعددش از قطعنامه های شورای امنیت مسوول نگاه داریم. در روزهای آینده، ما با همکارانمان به بررسی آن گزینه ها ادامه خواهیم داد. ما در پرداختن به تهدیدات ایران نسبت به صلح باید یک صدا باشیم. در عین اینکه این کار را انجام می دهیم، باید در این مورد، روشن باشیم، همانطور که من اکنون هستم، که مشکل، مردم ایران نیستند. مردم ایران قربانیان حکومتشان هستند.
مایلم در نهایت نکته ای را درباره توافق هسته ای، برجام، متذکر شوم. گزارش دبیر کل فضای قابل توجهی را به تطابق ایران با توافق هسته ای اختصاص می دهد. درحالیکه برجام قصد نداشت که مستقیما به رفتار غیر هسته ایران بپردازد، ما باید بپذیریم که قطعنامه ٢٢۳۱ آن رفتار را خطاب قرار می دهد، و این مساله در گزارش دبیر کل روشن شده است. درحالیکه ایالات متحده، به پایبندی خود به تعهداتش تحت برجام ادامه می دهد، جامعه بین المللی باید اجرای کامل قطعنامه ٢٢۳۱ را نیز، از طریق پاسخ به تخلفات خطرناک ایران، مطالبه کند. ما نباید اجازه دهیم که گروگان توافق هسته ای باشیم یا با ایران رفتاری متفاوت از آنچه با کشورهای دیگر می داشتیم، در برخورد با تخلفاتشان از قطعنامه ها، داشته باشیم.

امروز، براساس گزارش سازمان ملل، ما فرصتی برای مقابله با رژیم ایران بخاطر اقداماتش داریم؛ اقداماتی که به وضوح در تخلف از قطعنامه های شورای امنیت هستند. جامعه بین المللی باید نشان دهد که ما به تضمین پاسخگویی برای طیف کامل رفتارهای بدخواهانه ایران، متعهد هستیم. شورای امنیت باید پیگیر تخلفات مندرج در گزارش دبیر کل باشد. “