بیانیه نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل درخصوص تصمیم پرزیدنت مبنی بر خروج از توافق پاریس

ماموریت ایالات متحده در سازمان ملل

دفتر مطبوعات و دیپلماسی عمومی

۱ ژوئن ۲۰۱۷

بیانیه نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل درخصوص تصمیم پرزیدنت مبنی بر خروج از توافق پاریس

من در سمت یک فرماندار، همیشه تلاش می کردم تعادلی میان رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست ایجاد کنم. ما می توانیم و باید هر دو کار را انجام دهیم. پرزیدنت ترامپ با خروج از توافقی نادرست که باری بیش از اندازه سنگین بر دوش کسب و کارهای آمریکایی قرار می داد، در جهت بهترین منافع ایالات متحده اقدام کرد و در را برای توافقی جدید که تعادلی صحیح ایجاد کند، باز گذاشت. آمریکا همچنان در امر حفاظت از محیط زیست پیشتاز خواهد ماند. اما، ما برای خوشایند کشورهای دیگر که حتی نزدیک استانداردهای محیط زیستی ما قرار نمی گیرند، اقتصادمان را به خطر نمی اندازیم.