گزیده هایی از سخنرانی سفیر هیلی در جلسه شورای امنیت درباره یمن

سفیر نیکی هیلی

نمیانده دائم ایالات متحده در سازمان ملل

نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل

نیویورک

۱۷ آوریل ٢٠۱٨

برای دست یافتن به صلحی پایدار در یمن، ایران باید از دخالت در این کشور و نقض تحریم فروش تسلیحات که توسط این شورا صادر شده، دست بردارد.

خطر بزرگ درگیری منطقه ای هر روز بیش از پیش افزایش می یابد و با این وجود، این شورا اقدامی برای مسئول نگاه داشتن حوثی ها و ایران که قطعنامه ٢٢۱۶ شورای امنیت و تحریم فروش تسلیحات را نقض می کنند، نکرده است. همه ما برای اینکه این موشک ها را از نزدیک ببینیم، به واشنگتن دی سی رفتیم؛ برای اینکه ببینیم چگونه این موشک هایی که در عربستان سعودی پیدا شدند، منشاء ایرانی داشتند. پس از آن، هیات مستقل و بی طرف کارشناسان سازمان ملل از آنچه ما به شما نشان دادیم حمایت کردند و تایید کردند که ایران قطعنامه ٢٢۱۶ را رعایت نکرده است.
شواهد موجود هستند و محکم هم هستند. حوثی ها خودشان کشف نکردند که چگونه موشکهایی بسازند و پرتاب کنند که بیش از هزار کیلومتر آن طرف تر به عربستان سعودی اصابت کنند. ایران از حوثی ها حمایت می کند.