بیانیه سفیر هیلی درباره «وتوی» تمدید ادامه کار «مکانیسم تحقیقات مشترک» سلاح شیمیایی توسط روسیه

روسیه بار دیگر نشان داد حاضر است به هر کاری دست بزند تا رژیم وحشی اسد هیچوقت با عواقب ناشی از استفاده از سلاح شیمیایی رو برو نشود. روسیه با مخالفت با تمدید کار «مکانیسم تحقیقات مشترک»، که یک نهاد کاملا مستقل و فنی است، روشن کرد که به پایان دادن به استفاده از سلاح شیمیایی در جهان اهمیتی نمی دهد. این نهمین باری است که روسیه با مانع شدن از اقدامات شورای امنیت از اسد و تیم قاتلانش حفاظت می کند. با این کار، روسیه یک بار دیگر طرف دیکتاتورها و تروریست هایی را می گیرد که از اینگونه سلاح ها استفاده می کنند.