حمیدرضا مرادی سروستانی

حمیدرضا مرادی سروستانی

نام: حمیدرضا مرادی سروستانی

شغل: فعال حقوق بشر

تاریخ بازداشت: ۴ سپتامبر ۲۰۱۱

اتهام: تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، تاسیس و عضویت در گروههای فاسد و اخلال در نظم عمومی

حکم: ۱۰ سال و ۶ ماه حبس

وی در۱۷ اوت ۲۰۱۵ آزاد شد.