قانون جلوگیری از حمایت مالی بین المللی برای حزب الله

کاخ سفید

بیانیه سخنگوی مطبوعاتی (گزیده ها)

٢۵ اکتبر ٢۰۱٨

امروز، پرزیدنت ترامپ قانون جلوگیری از حمایت مالی بین المللی برای حزب الله را امضا کرد که به موجب آن تحریم های شدیدتری علیه حزب الله برقرار می شود. حزب الله یک سازمان تروریستی افراطی اسلامگرا، شریک نزدیک و عامل نیابتی رژیم ایران است. حزب الله در آدم ربایی، شکنجه و کشتار شهروندان آمریکایی دست داشته است، از جمله در حمله وحشیانه اش در سال ۱۹۸۳ علیه مقر تفنگداران دریایی ما در بیروت، لبنان که ۲۴۱ تن از تفنگداران، ملوانان و سربازان ما کشته و ۱۲۸ تن دیگر از پرسنل آمریکایی زخمی شدند. در آن حمله یک شهروند غیرنظامی لبنانی نیز کشته شد. در یک بمبگذاری دیگر علیه مقر فرانسوی ها ۵۸ صلحبان فرانسوی و ۵ شهروند غیرنظامی لبنانی نیز کشته شدند.

قانونی که پرزیدنت ترامپ امروز امضا کرد، حزب الله را از نظام مالی بین المللی منزوی تر کرده و منابع مالی اش را محدود می کند. این تحریم ها افراد و سازمانهای دولتی خارجی را که آگاهانه از حزب الله حمایت می کنند یا به آنها کمک می کنند، و شبکه های وابسته به حزب الله را که در قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم فراملیتی دست دارند، هدف قرار می دهد.