بیانیه پرزیدنت به مناسبت روز جهانی یادبود هولوکاست

کاخ سفید

دفتر سخنگوی مطبوعاتی

با قلبی پردرد و خاطری محزون، قربانیان، بازماندگان و قهرمانان هولوکاست را به یاد می آوریم و گرامی میداریم. درک کامل این شرارت و ترسی که توسط وحشت نازی ها بر مردم بیگناه تحمیل شد، غیر ممکن است.

با اینحال، می دانیم که در تیره ترین لحظات بشریت، نور با درخشانترین پرتوها می تابد. درحالیکه قربانیان را به یاد می آوریم، عمیقا از کسانی که جان خود را برای نجات افراد بی گناه به خطر انداختند، سپاسگزاریم.

به نام رفتگان، متعهد می شوم آنچه در دوران ریاست جمهوری و حیاتم در اختیار دارم بکار گیرم تا اطمینان حاصل کنم که شرارت هرگز باردیگر نیکی را شکست ندهد. باهم، عشق و مدارا را سراسر جهان گسترش خواهیم داد.