هوتن دولتی

هوتن دولتی

نام: هوتن دولتی

شغل: مهندس و روزنامه نگار

تاریخ دستگیری: ۱۵ مارس ۲۰۱۳

اتهامات: “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در حزب ممنوعه”

حکم: یک سال و نیم حبس و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب سیاسی و گروههای اجتماعی

وی در شهریور ۱۳۹۳ آزاد شد.