حسین رونقی ملکی

حسین رونقی ملکی

نام: حسین رونقی ملکی

شغل: وبلاگ نویس

تاریخ بازداشت: دسامبر ۲۰۰۹

اتهام: تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه اینترنتی “ایران پراکسی”، توهین به مقام رهبری و توهین به رئیس جمهوری.

حکم: ١۵ سال حبس

وی در اردیبهشت ۱۳۹۵ آزاد شد.