وزارت خزانه داری آمریکا: ارسال کمک های انساندوستانه از آمریکا به ایران

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده:
با توجه به زلزله غم انگیزی که در ایران اتفاق افتاده است، ما مایلیم به برخی از راههایی که آمریکایی ها می توانند کمکهای انساندوستانه خود را به مردم ایران ارسال دارند، اشاره کنیم، که مطابق با تحریم های مرتبط با ایران باشند که توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده اجرا می شوند. جواز کلی E، صادره توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده در سال ۲۰۱۳، به سازمانهای غیردولتی اجازه می دهد تا خدماتی را در حمایت از فعالیتهای امدادرسانی مرتبط با بلایای طبیعی، ارائه خدمات اهدایی در زمینه بهداشت و سلامتی، و توزیع اقلام اهدایی ( ازقبیل خوراک، پوشاک، و دارو) به منظور کاهش رنج انسانی در ایران، به این کشور ارسال کنند. بعلاوه، جواز کلی E انتقال پول تا حداکثر مبلغ ۵۰۰ هزار دلار در مدت ۱۲ ماه را در حمایت از این فعالیتها، با برخی شرایط خاص، اجازه می دهد. همچنین اهدای خوراک، پوشاک، و دارو، زمانی که به قصد استفاده در کاهش رنج انسانی صورت بگیرند، از تحریم های بازرگانی بین ایالات متحده و ایران معاف هستند، به شرط آنکه این کمک ها به دولت ایران یا هر فرد یا نهاد ایرانی نامبرده درفهرست اشخاص تحریم شده و بلوکه شده ( SDN List) ارسال نشوند. نهایتا، دفتر کنترل دارایی های خارجی به موسسات مالی آمریکایی اجازه می دهد تا با شرایطی خاص، ارسال وجوه نقدی شخصی و غیرتجاری به ایران را پردازش کنند، [وجوهی] که می توانند شامل ارسال شخصی مبالغی از ایالات متحده به ایران برای کمک به یک دوست یا یک عضو خانواده باشند. برای اطلاعات بیشتر درباره تحریم های ایران که توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده اجرا می شوند و همچنین دستورالعمل های خاص و پاسخ پرسشهای متداول به این پیوند مراجعه فرمایید:
https://www.treasury.gov/press…/press-releases/…/jl2123.aspx