گزارش حقوق بشر سال ۲۰۱۶

وزارت امور خارجه گزارش حقوق بشر سال ۲۰۱۶ را منتشر کرد

وزیر امور خارجه ایالات متحده به دستور کنگره موظف است هرساله گزارش کامل و جامعی را درباره وضعیت حقوق بشر، براساس حقوق بشر شناخته شده از سوی جامعه جهانی، در کشورهای سراسر دنیا ارائه دهد. این گزارش موارد نقض آشکار حقوق بشر را در کشورهای گوناگون مطرح می کند. در قسمت ایران، محدودیت های شدید بر آزادیهای مدنی مانند آزادی تجمعات، انجمن ها و بیان، آزادی ادیان و آزادی مطبوعات از موارد عمده نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۶ نامبرده شده اند. وزارت امور خارجه در این گزارش نگرانی خود را نسبت به وضعیت رسیدگی قانونی به پرونده ها همراه با استفاده از حکم اعدام برای جرمهایی که بسیار شدید نیستند و یا علیه نوجوانان ابراز می دارد. این گزارش همچنین درباره بازداشت خودسرانه زندانیان عقیدتی و شرایط سخت و خطرناک در بازداشتگاهها از جمله عدم وجود مراقبتهای پزشکی مناسب ابراز نگرانی می کند.

در روزهای آینده ترجمه بخشهایی از این گزارش از طریق همین صفحه در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.
پیوند به متن انگلیسی گزارش