Flag

An official website of the United States government

قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران
4 در یک دقیقه بخوانید
10 ژوئن 2022

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا 

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه 

برای انتشار فوری 

بیانیه وزیر آنتونی جی. بلینکن 

۹ ژوئن ۲۰۲۲ 

قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران 

دیروز، ما به اکثریت قاطع شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پیوستیم تا از مأموریت اصلی آژانس در حفاظت از مواد هسته ای جهت جلوگیری از تکثیر سلاح های هسته ای پشتیبانی کنیم. ایران باید با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری و اطلاعات فنی معتبری را در پاسخ به سؤالات آژانس ارائه دهد که تنها راه حذف این مسائل پادمانی از دستور جلسه شورای حکام است. ایران باید ضمن همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، اطلاعاتی که از نظر فنی معتبر باشد را در پاسخ به سوالات آژانس ارايه دهد. این تنها راه حذف مشکلات پادمانی از دستور جلسه شورای حکام است. 

این قطعنامه در کانون ماموریت آژانس و تعهدات اصلی ایران بر اساس معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای است، نه درباره برجام. ایالات متحده آمریکا همچنان متعهد به بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام است. ما آماده رسیدن به توافق بر اساس تفاهماتی هستیم که درباره آنها طی ماه ها با متحدان اروپایی خود در وین مذاکره کرده ایم. چنین توافقی از ماه مارس در دسترس بوده است، اما ما تنها در صورتی میتوانیم مذاکرات را به نتیجه برسانیم و آن را اجرا کنیم که ایران از خواسته های فرعی خود که خارج از برجام است صرفنظر کند. 

متأسفانه، واکنش اولیه ایران به اقدام شورای حکام پاسخگویی به موضوع عدم همکاری و عدم شفافیت که منجر به گزارش منفی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و نگرانی شدید در شورای حکام شد، نبوده است، بلکه در عوض تهدید به تحریکات هسته ای بیشتر و کاهش بیشتر شفافیت بود. چنین اقداماتی نتیجه معکوس خواهد داشت و تلاش های ما برای بازگشت به اجرای کامل برجام را پیچیده تر خواهد کرد. تنها نتیجه چنین مسیری، تشدید بحران هسته ای و انزوای بیشتر اقتصادی و سیاسی برای ایران خواهد بود. ما همچنان به ایران فشار خواهیم آورد تا در عوض، راه دیپلماسی و تنش زدایی را انتخاب کند.