Flag

An official website of the United States government

روز جهانی زنان مدافع حقوق بشر
Official seal of the Department of State - Statement by Spokesperson Matthew Miller

در این روز جهانی زنان مدافع حقوق بشر، ایالات متحده از تلاش های بی وفقه زنان و دختران در سراسر جهان که مدافع حقوق بشر و آزادی های بنیادین در جوامع خود هستند، تجلیل به عمل می آورد.

2 در یک دقیقه بخوانید
30 نوامبر 2023

روز جهانی زنان مدافع حقوق بشر

بیانیه مطبوعاتی

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده

۲۹ نوامبر ۲۰۲۳

۸ آذر ۱۴۰۲

در این روز جهانی زنان مدافع حقوق بشر، ایالات متحده از تلاش های بی وفقه زنان و دختران در سراسر جهان که مدافع حقوق بشر و آزادی های بنیادین در جوامع خود هستند، تجلیل به عمل می آورد. زنان مدافع حقوق بشرکه اغلب در معرض خطرات شخصی فراوانی قرار دارند، نقش مهمی در پاسخگو قرار دادن دولت های خود و ترویج حقوق بشر برای همگان دارند .علیرغم خشونت مبتنی بر جنسیت، تهدید و ارعاب، آزار و اذیت فیزیکی و مجازی، زندان و دیگرآسیب ها، این زنان در خط مقدم باقی مانده و به ایجاد جوامع فراگیر و قابل دسترس برای همگان تعهد دارند. همان گونه که وزیر بلینکن اظهار داشته است: «دفاع از حقوق زنان و دختران ریشه در ارزش های دموکراتیک حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه دارد؛ و هنگامی که برابری را گسترش می دهیم و از حقوق زنان دفاع می کنیم، زندگی را برای همه بهبود می بخشیم.»

اوایل سال جاری، ایالات متحده «جایزه سالانه مدافعان حقوق بشر جهانی» را از نو راه اندازی نمود و پنج زن شجاع مدافع حقوق بشر را مورد تجلیل قرار داد .این افراد نقش مهمی در مقابله و افشای موارد نقض حقوق بشر توسط دولت ها و شرکت ها، اقدام جهت حفاظت از محیط زیست، بهبود اداره کشور، و تضمین پاسخگویی دارند .ما به حمایت ازفعالیت حیاتی مدافعان حقوق بشر ادامه داده و از تلاش آنها در سراسر جهان دفاع خواهیم کرد.

در حالی که هفتاد و پنجمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیست و پنجمین سالگرد اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعان حقوق بشر را گرامی می داریم، ایالات متحده همچنان در حمایت خود از این مدافعان مصمم باقی می ماند .ما به تلاش جهت کاهش موانع مشارکت زنان و دختران در زندگی اجتماعی، ارتقای تلاش آنها در دفاع از حقوق اساسی خود و دیگران، و پیشبرد رهبری آنها در سراسر جهان ادامه خواهیم داد.

دریافت کننده جایزه

نسرین ستوده – ایران

خانم ستوده، وکیل برجسته حقوق بشر و کنشگر پیشگام ایرانی است. او وکالت کنشگران و سیاستمداران مخالف زندانی ایرانی که پس از اعتراضات دموکراسی خواهانه در ژوئن ۲۰۰۹ زندانی شده اند، اقلیت های مذهبی و قومی که تحت آزار و شکنجه قرار دارند، و همچنین زندانیان محکوم به اعدام به دلیل جرایم مرتکب شده در سنین پایین را بر عهده داشته است. نسرین ستوده از سال ۲۰۱۰ بارها زندانی شده است، از جمله حبس در سلول انفرادی، و در مارس ۲۰۱۹ نیز به دلیل عهده دار شدن وکالت زنان متهم به عدم رعایت حجاب، مجموعاً به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم گردید.