بیانیه مارک تونر در مورد روز جهانی سازمان ملل متحد برای آگاهی در مورد مین و کمک رسانی در اقدامات مربوط به مین

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

بیانیه مارک تونر، جانشین سخنگو

۴ آوریل ۲۰۱۷

روز جهانی سازمان ملل متحد برای آگاهی در مورد مین و کمک رسانی در اقدامات مربوط به مین

امروز روز جهانی سازمان ملل برای آگاهی در مورد مین و کمک رسانی در اقدامات مربوط به مین است، که فرصتی فراهم می کند برای دنیا تا هم به پیشرفت حاصل شده بیاندیشد و هم به چالشهای باقی مانده برای دنیا در راه  مین زدایی از میادین مین و مهمات منفجر نشده، که هنوز غیر نظامیان را در بیش از ۶۰ کشور و و نواحی دیگر در معرض خطر قرار می دهد. ایالات متحده برای پرداختن به این چالش جدی انسانی، که انسانهای بیگناه، از جمله کودکان، را در معرض خطر قرار می دهد، با شرکایش در سراسر دنیا همکاری نزدیک دارد.   

حمایت فرا جناحی قوی در کنگره و از سوی مردم آمریکا به ایالات متحده این امکان را داده است که از سال ۱۹۹۳ بیش از ۸/۲ میلیارد دلار را برای کمک به نابود سازی سلاحهای متعارف در بیش از ۹۵ کشور، سرمایه گذاری کند. این برنامه ها فراهم کردن مهارت و تجهیزات برای پاکسازی امن میادین مین و مهمات منفجر نشده و فراهم کردن حمایتهای بازپروری و بازگشت دوباره شان مصدومان به جامعه، نتایجی ملموس، قابل اندازه گیری و مثبت تولید می کند. وقتی زمینها پاک سازی می شوند، افراد آواره شده و پناهجویان می توانند به خانه هایشان بازگردند و جوامع و زندگیهایشان را دوباره بسازند.

در جلسه وزرای امور خارجه “اتحاد جهانی برای شکست داعش”، وزیر امور خارجه تیلرسون به نقش مهمی که مین زدایی در ثبات آفرینی در عراق و سوریه بازی می کند، اشاره کرد. این تنها یک نمونه از تغییری است که حمایت ایالات متحده از برنامه های نابود سازی سلاحهای متعارف، ایجاد می کند.

ما در این روز آگاهی از مین، دیگر کشورها را به پیوستن به ما، در یک شراکت بین المللی قدرتمند با هدف مشترک کاهش اثرات مینهای زمینی در سراسر دنیا، تشویق می کنیم.