برگزاری روز جهانی زن

برگزاری روز جهانی زن

بیانیه مطبوعاتی وزیر امور خارجه، رکس تیلرسون

۸ مارس ۲۰۱۸

در حالیکه ما در هشتم مارس، روز جهانی زن را گرامی می داریم، ایالات متحده تعهد راسخمان را برای پرداختن به نابرابری ها بین زنان و مردان در داخل و خارج کشور تجدید می کند و باردیگر بر اهمیت پیشبرد وضعیت زنان و دختران در سراسر جهان تاکید می کند. ما همچنان به اجرای تدابیری برای تقویت توانمندسازی اقتصادی زنان و دختران از طریق سیاستها و برنامه های مروج کارآفرینی و توسعه دسترسی برابر به سرمایه ها، شغل های شایسته، آموزش و فرصتهای یادگیری ادامه می دهیم. ما موفقیت زنانی را که راه را برای برابری بیشتر در زمینه های دفاعی، ایجاد صلح، و حکومت صحیح هموار کرده اند، گسترش می دهیم، و تلاش می کنیم تا دستاوردهای این زمینه ها را تثبیت کنیم. ما می خواهیم دختران بیشتری را ببینیم که می توانند به همه توانایی های بالقوه خود دست بیابند، و اطمینان حاصل کنیم که در محیطی امن، سالم و ایمن زندگی می کنند. به همین دلیل، ما تلاش می کنیم تا فرصتهایی را ایجاد کنیم و در انها سرمایه گذاری کنیم که به دختران قدرت دست یافتن به تحصیلات و آزادی ای که لایقش هستند، می بخشد.

ایالات متحده به همکاری با دولتها و شرکای سراسر دنیا پایبند است تا اطمینان حاصل کند که همه کشورها در همه جا زنان را توانمند می سازند تا شکوفا شوند و حقوقشان تحقق یابد. در قرن بیست و یکم، غیرقابل قبول است که حدود یک زن از هر سه زن به نوعی خشونت فیزیکی یا جنسی را در طول زندگی اش تجربه می کند. جوامع بسیار زیادی هنوز زنان را از حقوق بشرشان محروم می دارند، براساس جنسیت تبعیض قائل می شوند، موانعی را بر سر راه توانایی زنان در مشارکت در توسعه اقتصادی قرار می دهند، یا در اجرای قوانینی که قرار است از آنها حمایت کنند، کوتاهی می کنند. چنین شرایطی افراد، خانواده ها، و جوامع را از مشارکتهایی که زنان توانمند می توانند [برایشان] فراهم آورند، محروم می سازند. همانطور که راهبرد امنیت ملی ایالات متحده ابراز کرده است، دولتهایی که برخوردی برابر[با مردان] با زنان ندارند، جوامعشان را از رسیدن به توان بالقوه شان محروم می کنند.

ما به مناسبت روز جهانی زن رهبری، خدمات و شجاعت زنانی را که در گذشته، و یا در نسلهای متوالی، فداکاری کرده اند تا دنیایی امن تر، شکوفا تر و مسالمت آمیز تر بسازند، ارج می نهیم. ما تعهد می دهیم که از ادامه این پیشرفت اطمینان حاصل کنیم.