ایالات متحده نهاد های انرژی ایران را که از نیروی قدس سپاه پشتیبانی می کنند، تحریم می کند

رژیم ایران به جای استفاده از ثروت منابع طبیعی خود برای بهبود شرایط زندگی مردم ایران، ترجیح می دهد نفت خود را جهت تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ناچیز فروخته و از نیابتی های تروریستی که به هرج و مرج و تخریب در خاورمیانه دامن می ‍زنند،‌ حمایت کند. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفتد. 

امروز، مطابق فرمان اجرایی اصلاح شده ۱۳۲۲۴، ایالات متحده تحریم هایی را علیه چندین نهاد دولتی ایران و شرکت های دولتی دخیل در بخش انرژی ایران که از نیروی قدس سپاه پاسداران پشتیبانی مالی کرده اند، وضع می کند. ما همچنین چندین فرد، نهاد و شناور مرتبط را نیز تحریم می کنیم. این ها تحریم وزارت نفت و وزیر نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران و ۲۱ فرد، نهاد و شناور دیگر مرتبط با مفاد مربوط به ارائه پشتیبانی یا خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران را شامل می شوند.

این تحریم ها گامی مهم در کارزار فشار حداکثری برای محدود کردن توانایی رژیم ایران در تهدید همسایگان خود و بی ثبات کردن خاورمیانه است. اقدامات ما دامنه فعالیتهای مجاز با افراد و نهادهای تحریم شده را بیشتر کاهش خواهد داد که دسترسی رژیم ایران به وجوهی که برای ثروت سازی خود و حمایت از تروریسم در سراسر جهان استفاده می کند را محدود تر می کند. چند خریدار باقیمانده نفت خام ایران باید بدانند که آنها به تامین بودجه فعالیت های مخرب ایران در سراسر خاورمیانه، از جمله حمایت از تروریسم کمک می کنند.

کارزار فشار حداکثری رژیم ایران نه مردم ایران، بلکه رژيم ایران را هدف قرار می دهد. به همین دلیل است که به موازات این تحریم ها، وزارت خزانه داری مجوز عمومی مربوط به مبادله کالا بشردوستانه را به روز و دستورالعمل های مرتبط  با آن را صادر کرده است. دیرپاترین قربانیان رنج کشیده رژیم ایران، مردم آن هستند و ایالات متحده از توانایی مردم ایران در دسترسی به کالاهای بشردوستانه حمایت می کند.

– مایک پامپئو، وزیر امور خارجه