رییس جمهوری ایران باعث انزوای بیشتر رژیم این کشور از جهانیان و از مردم ایران می‌شود.

بیانیه مطبوعاتی

مایکل آر. پمپئو

وزیر امور خارجه

واشنگتن دی سی

٢۶ نوامبر ٢٠۱٨

رییس جمهوری ایران، روحانی، باردیگر خواهان نابوی اسراییل شده است. او از اسراییل به عنوان یک ” غده سرطانی” و یک “رژیم جعلی” نام برده است. این قبیل بیانات به ظاهر جنگ طلبانه باعث تشدید تنش ها در منطقه می شوند. در یک کنفرانس بین المللی با موضوع وحدت اسلامی، روحانی همچنین مسلمانان جهان را به اتحاد علیه ایالات متحده ترغیب کرد. این اقدامی خطرناک و غیرمسولانه است که انزوای ایران را عمیق تر می کند.
رژیم ایران وقتی مکررا خواهان مرگ میلیونها نفر، از جمله مسلمانان، می شود، دوست آمریکا یا اسراییل نیست. مردم ایران بهتر می دانند و با حکومتشان که ۳۹ سال به طور ناشایستی نماینده آنها در دنیا بوده است، موافق نیستند. این مردم برای مدتی بیش از اندازه طولانی تحت این استبداد رنج کشیده اند.