اعتراضات اخیر در ایران

بیانیه وزیر امور خارجه، مایک پمپئو

٢۷ ژوئن ٢۰۱٨

اعتراضات اخیر در ایران

حکومت ایران منابع شهروندانش را به هدر می دهد؛ چه ماجراجویی هایش در سوریه باشد، چه حمایتش از حزب الله و حماس و حوثی ها، یا جاه طلبی هایش برای توسعه پرهزینه برنامه هسته ای اش، همه اینها تنها به رنج مردم ایران می افزاید. همانطور که قبلا هم گفتم هیچ جای تعجبی نیست که اعتراضات در ایران ادامه دارند. مردم ایران از رهبرانشان می خواهند تا آنها را در ثروت کشور سهیم کنند و به نیازهای برحقشان پاسخ دهند.
ما تاکتیک های بی اثر همیشگی حکومت در سرکوب، زندانی کردن معترضان و انکار استیصال مردم ایران را محکوم می کنیم. مردم ایران از فساد، بی عدالتی و بی کفایتی رهبرانشان خسته اند و جهان صدای آنها را می شنود.