ایران با آزمایش موشک بالستیک ممنوعیت شورای امنیت را نقض کرده است.

بیانیه مطبوعاتی

مایکل آر. پمپئو

وزیر امور خارجه

واشنگتن دی سی

۱ دسامبر ۲۰۱۸

رژیم ایران هم اکنون یک موشک بالستیک با برد متوسط آزمایش کرده که قادر است کلاهک های متعددی را حمل کند. این موشک بردی دارد که به آن اجازه می دهد تا بخش هایی از اروپا و هر نقطه ای در خاورمیانه را هدف قرار دهد. این آزمایش در نقض قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت است که ایران را از انجام «هرگونه فعالیت مرتبط با موشک های بالستیک که قادر به حمل تسلیحات هسته ای باشند، منع می کند، از جمله پرتاب هایی با استفاده از فناوری موشک بالستیک … »
همانطور که مدتی است هشدار داده ایم، آزمایش موشکی ایران و توسعه موشکی اش رو به رشد است. اگر نتوانیم [قابلیت] بازدارندگی را برقرار کنیم، خطر تشدید [تنش] در منطقه رو به افزایش است. ما این فعالیت ها را محکوم می کنیم، و از ایران می خواهیم تا کلیه فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک را که قادر به حمل تسلیحات هسته ای باشند، متوقف کند.