ایالات متحده عاملان سایبری تحت حمایت وزارت اطلاعات ایران را تحریم می کند

 رژیم ایران یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیت سایبری و حقوق بشر در فضای مجازی است. امروز ایالات متحده گروه تهدید سایبری ایران موسوم به تهدیدپیشرفته مداوم سایبری ۳۹ (ا‌ی پی تی ۳۹) ۴۶ فرد مرتبط به رانا، یک شرکت اطلاعاتی صوری را طبق فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳، تحریم می کند. این گروه ها و اشخاص با یکدیگر حداقل ۱۵ کشور را در خاورمیانه، افریقا و همچنین صدها نفر و نهاد را در۳۰ کشور دیگر در سراسر آفریقا، آسیا، اروپا وآمریکای شمالی را مورد هدف قرار داده اند. ما همچنان به افشا کردن رفتارهای شرورانه ایران ادامه خواهیم داده و تا زمان امنتاع ورزیدن آنها از برنامه ها بی ثبات کننده خود، هزینه هایی را به این رژیم تحمیل خواهیم کرد.

وزارت اطلاعات ایران مخالفان، روزنامه نگاران و شرکت های بین المللی را برای رژیم ردیابی می کند. این سازمان گروه های تهدیدی سایبری، شرکت های صوری و هکرها را استخدام کرده و بد افزارهایی را برای هدف قرار دادن غیر نظامیان بی گناه و شرکت ها و جهت پیشبرد برنامه های مخرب رژیم در سراسر دنیا، به کار گرفته است. عاملان سایبری با انجام حملات رایانه ای و به کارگیری بدافزار ها علیه دشمنان در نظر گرفته شده از جمله دولت های خارجی واشخاصی که از نظر وزارت اطلاعات تهدید به شمار می روند، اهداف امنیت ملی و مقاصد استراتژیکی آن وزارتخانه را پیش می برند.

این نهاد های تحریم شده از طریق رانا و به نمایندگی از وزارت اطلاعات از ابزار های حمله مخرب سایبری برای هدف قرار دادن و نظارت شهروندان ایرانی، به ویژه مخالفان، روزنامه نگاران ایرانی، کارمندان سابق دولت، محیط بانان، پناهندگان، دانشجویان دانشگاه و اعضای هیئت علمی، و کارمندان در سازمان های غیر دولتی بین المللی استفاده می کنند. بعضی از این اشخاص از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و یا مورد آزار جنسی و روحی قرار گرفته بودند. 

افراد مرتبط به وزارت اطلاعات شرکت های خصوصی ایرانی و مراکز فرهنگی و فارسی زبان داخلی و بین المللی را قربانی خود کرده اند. اقدام امروز یادآوری دیگری از خطر بزرگی است که رژیم ایران برای امنیت سایبری بین المللی و همچنین مردم ایران که با تهدید مداوم تاریکی دیجیتالی و خاموشی پیشرفته روبرو هستند، ایجاد می کند. ایالات متحده از تلاش به آشکار ساختن این تهدیدها و محافظت از کشور، دوستان و متحدان مان دریغ نخواهد کرد.